Regulamin

 Definicje

 1. KlinikaDlaKobiet.pl, serwis – portal internetowy znajdujący się pod adresem KlinikaDlaKobiet.pl. Wyłączym właścicielem poralu jest podmiot: dr Sylwia Jankowska, REGON: 386706525, NIP: 5571495523 z siedzibą pod adresem 23 Dean Lane, Spennymoor, DL16 6PE w Wielkiej Brytanii.
 2. usługa, konsultacja, konsultacja lekarska – usługa udostępnienia, przyjęcia i profesjonalnej oceny lekarskiej formularza z pytaniami diagnostycznymi i odpowiedziami udzielonymi przez pacjentkę przez sieć Internet z opcjonalnym wystawieniem e-recepty
 3. kwestionariusz medyczny, formularz – zestaw pytań mający na celu potwierdzenie okoliczności i wykluczenie przeciwwskazań do stosowania leku
 4. pozytywne rozpatrzenie kwestionariusza medycznego – status wypełnionego formularza w którym lekarz nie znalazł żadnych przeciwwskazań do stosowania leku; recepta zostanie wystawiona
 5. negatywne rozpatrzenie kwestionariusza medycznego – status wypełnionego formularza w którym lekarz znalazł przynajmniej jedno przeciwwskazanie bądź niejednoznaczność uniemożliwiające stosowanie leku; recepta nie zostanie wystawiona
 6. użytkowniczka, pacjentka – kobieta, która zarejestrowała się w serwisie KlinikaDlaKobiet.pl
 7. recepta, e-recepta – recepta w systemie pacjent.gov.pl

 Przeznaczenie serwisu

 1. Klinika dla Kobiet jest usługą konsultacji lekarskich na odległość za pomocą Internetu.
 2. Serwis jest adresowany wyłącznie do pełnoletnich kobiet.
 3. Serwis jest adresowany wyłącznie do kobiet posiadających numer PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) i jest dostępny wyłącznie w języku polskim
 4. Serwis przeznaczony jest dla dwóch grup kobiet:
  1. tych, które korzystają lub korzystały już w przeszłości z regularnej antykoncepcji, lub Hormonalnej Terapii Zastępczej i które chcą kontynuować te kuracje, oraz
  2. tych, które chcą skonsultować się z lekarzem odnośnie antykoncepcji awaryjnej, infekcji intymnych bądź opóźniania miesiączki.
 5. Za pomocą serwisu można odbyć konsultacje medyczne wyłącznie w kierunku kuracji:
  1. regularnej antykoncepcji
  2. antykoncepcji awaryjnej
  3. hormonalnej terapii zastępczej (HTZ)
  4. opóźniania miesiączki
  5. infekcji intymnych
 6. W serwisie Klinika Dla Kobiet nie ma możliwości wystawiania recepty na leki z grup benzodiazepin i opioidów.
 7. Przeznaczenie serwisu ma trzy cele:
  1. dostarczenie szybkiej, bezpiecznej, profesjonalnej i wiarygodnej usługi medycznej,
  2. zwiększenie dostępności do lekarza poprzez wykorzystanie telemedycyny w przeprowadzaniu konsultacji, i
  3. udostępnienie wiedzy na temat rodzajów antykoncepcji, infekcji intymnych i HTZ.

Zasady działania

Pacjentka zarejestrowana w serwisie zgadza się na to że:

 1. Konsultacja odbywa się wyłącznie za pomocą wypełniania formularza z wykorzystaniem sieci Internet.
 2. Konsultacja polega na ocenie odpowiedzi udzielonych przez pacjentkę w formularzu.
 3. Pacjentka zostanie poinformowana o wyniku konsultacji w jeden z dwóch możliwych sposobów:
  1. Przerwanie wypełnianie formularza, natychmiastowe zakończenie konsultacji z objaśnieniem powodu zakończenia – w przypadku gdy odpowiedź na pytanie zostanie zakwalifikowana jako przeciwskazanie do preferowanej przez pacjentkę metody leczenia,
  2. Po odpowiedzi na wszystkie pytania formularza – w przypadku gdy w odpowiedziach udzielonych przez pacjentkę nie zostaną zidentyfikowane żadne odpowiedzi dyskwalifikującej
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia kwestionariusza recepta zostanie wystawiona maksymalnie do 24 godzin od daty zakończenia wypełniania formularza.
 5. W przypadku potrzeby wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości kontakt z pacjentką będzie odbywał się drogą poczty elektronicznej.
 6. Biuro Obsługi Klienta jest dostępne wyłącznie poprzez ten formularz kontaktowy.
 7. Realizacja e-Recept może nastąpić w Polsce lub w krajach: Estonia, Portugalia, Chorwacja, Finlandia. (stan na dzień 27 stycznia 2022r.) Lista tych krajów jest na bieżąco aktualizowana.
 8. Po ukończonej konsultacji Klinika dla Kobiet wyśle jednorazowo ankietę satysfakcji z usługi.

Zobowiązania użytkowniczki serwisu KlinikaDlaKobiet.pl

Użytkowniczka zobowiązuje się do:

 1. Udzielenia wyłącznie prawdziwych odpowiedzi wg jej najlepszej wiedzy.
 2. Występowania tylko i wyłącznie w imieniu własnym.
 3. Przyjmowania zaleconego leku ściśle wg zaleceń lekarza.
 4. Przeczytania ulotki dołączonej do leku i o ile lekarz nie zastosuje inaczej dostosowania się do uwag w ulotce.
 5. Poinformowania swojego lekarza pierwszego kontaktu o zażywanych lekach.
 6. Poinformowania swojego lekarza pierwszego kontaktu o wszelkich skutkach ubocznych jakie mogłyby się pojawić.
 7. Skontaktowania się poprzez panel pacjenta w przypadku wykrycia wszelkich potencjalnych nieścisłości jakie pojawią się na recepcie.
 8. Nieodstępowania przepisanego leku nikomu innemu.
 9. Przechowywania leku zgodnie ze wskazaniami podanymi przez producenta.
 10. Zarejestrowania się tylko jeden raz i niepodejmowania prób wielokrotnych rejestracji w serwisie KlinikaDlaKobiet.pl wielokrotnie.
 11. Niewykonywania żadnych działań, które mogłyby naruszyć, spowolnić bądź unieruchomić działanie serwisu, w szczególności wszystkich działań o charakterze uporczywym np. wielokrotne przeprowadzanie tych samych konsultacji w przypadku odmowy wystawienia recepty.

Użytkowniczka serwisu rozumie i akceptuje że:

 1. Przeprowadzenie konsultacji nie może gwarantować i nie gwarantuje wystawienia recepty.
 2. Jest świadoma, że żadna forma antykoncepcji nie jest w 100% skuteczna.
 3. Jest świadoma, że każda forma antykoncepcji jest możliwie najskuteczniejsza tylko wtedy gdy jest przyjmowana ściśle wg zaleceń lekarza.
 4. Podane w serwisie dane statystyczne mają charakter ilustracyjny i nie mogą gwarantować takiej samej skuteczności w indywidualnych przypadkach.
 5. Cały proces komunikacji odbywa się wyłącznie poprzez portal KlinikaDlaKobiet.pl.
 6. Do skorzystania z usługi użytkowniczka potrzebuje: komputer, podłączenie do sieci Internet, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
 7. Pacjentka potwierdza, że jest wyłącznym użytkownikiem adresu poczty elektronicznej (e-mail), konto jest aktywne i obsługiwane codziennie.
 8. W przypadku wątpliwości lekarz bądź jej asystent / asystentka skontaktuje się z pacjentką poprzez e-mail lub telefon.
 9. Podczas konsultacji nie jest wykonywanie całkowite badanie pacjenta. Oznacza to, że konsultacja skupia się wyłącznie na ocenie stanu zdrowia pacjentki i wykluczeniu potwierdzeniu braku przeciwwskazań do stosowania lub przedłużenia stosowania leku wskazanego przez pacjentkę. Inne choroby nie są brane tu pod uwagę i tylko w momencie gdy z konsultacji wynikać będzie że w sposób oczywisty będzie stan w którym jednoznacznie określi inny stan chorobowy pacjentka zostanie poinformowana.
 10. Konsultacja nie zastępuje w żadnym stopniu okresowych wizyt u lekarza.
 11. Pacjentka ponosi całą i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy z przyczyn na które portal KlinikaDlaKobiet.pl nie ma wpływu, recepta, kod do recepty, diagnoza, wyjaśnienie, lub jakakolwiek komunikacja z lekarzem bądź innym pracownikiem Kliniki Dla Kobiet nie zostanie skutecznie dostarczona na elektroniczną skrzynkę pocztową Pacjentki (adres e-mail).

Użytkowniczka serwisu deklaruje że:

 1. Rozumie pojęcia i zwroty wykorzystywane do opisu jej stanu zdrowia.
 2. W momencie gdy pacjentka nie jest pewna użytego w konsultacji zwrotu pacjentka przerwie konsultację.

Zobowiązania serwisu KlinikaDlaKobiet.pl

 1. Klinika dla Kobiet jest usługą wizyt lekarskich na odległość za pomocą Internetu.
 2. W ramach korzystania usług oferowanych przez serwis KlinikaDlaKobiet.pl pacjentka otrzyma konsultację medyczną która w przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań będzie skutkowała wystawieniem recepty na lek preferowany przez pacjentkę. 
 3. KlinikaDlaKobiet.pl jest zarządzany od strony technicznej wg najlepszych standardów obecnych w technologiach IT. Dokładamy wszelkich starań żeby serwis dostępny był 24/7/365 (całą dobę cały tydzień cały rok), jednak nie możemy przewidzieć przyczyn losowych takich jak, przerwy w dostawie internetu czy awarie urządzeń. Więcej o wyłączeniach odpowiedzialności można dowiedzieć się w sekcji Wyłączenia niniejszego regulaminu.

Płatności

 1. Wszystkie płatności są obsługiwane za pomocą portalu przelewy24.pl. Regulamin tego serwisu można znaleźć pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin
 2. Zobowiązanie płatności następuje w momencie pozytywnego rozpatrzenia kwestionariusza medycznego.
 3. W momencie kiedy kwestionariusz medyczny jest rozpatrzony negatywnie zobowiązanie płatności nie istnieje.
 4. Ceny za usługi na portalu KlinikaDlaKobiet.pl są jak następują:
  1. regularna antykoncepcja: 49,99zł
  2. antykoncepcja awaryjna: 59,99zł
  3. hormonalna terapia zastępcza: 59,99zł
  4. opóźnianie miesiączki: 59,99zł
  5. infekcje intymne: 59,99zł
 5. Podane ceny są cenami końcowymi i zawierają wszystkie wymagane polskim prawem podatki.

Reklamacje

 1. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz kontaktowy tutaj i rozpatrywane są możliwie jak najszybciej w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 2. Po zapłaceniu za konsultację i jej rozpatrzeniu, usługa nie może zostać anulowana.
 3. Usługa konsultacji medycznej – ocena kwestionariusza medycznego – nie podlega reklamacji.

Wyłączenia

KlinikaDlaKobiet.pl nie ponosi odpowiedzialności kiedy:
 1. Pacjentka w jakikolwiek sposób naruszyła niniejszy regulamin, a w szczególności:
  1. gdy podała nieprawdziwe dane identyfikacyjne, oraz
  2. gdy świadomie zataiła ważną informację o swoim zdrowiu.
 2. Z przyczyn technicznych, niezależnych od portalu KlinikaDlaKobiet.pl serwis będzie niedostępny

wersja regulaminu: 1.11
ostatnia rewizja w dniu 12.03.2024
następna rewizja: 12.09.2024